Klas 4: Groepswerk: Eigen koninkrijk ontwerpen + Uitleg.
Klas 4: Toneel: Ze zeggen dat...
4e leerjaar - werken rond de eerste wereldoorlog
Klas 4:Halloween.
Klas 4: Naar het bos.
Klas 4: Bewegen: Spiegelen.
Klas 4: Opzoekingswerk i.v.m. Gooik.
Klas 4: Bezoek eigen gemeente.
Klas 4: Een lesje taal.