Tijdens de proclamatieavond van onze zesdeklassers werd gestunt, gegoocheld, gedanst, gelachen...en werd er af en toe ook een traantje weggepinkt. Dat hoort nu eenmaal bij het loslaten van een groep die je jaren op onze school hebt zien opgroeien.