De boog hoeft niet altijd gespannen te staan. Op het einde van een trimester mag er ook tijd gemaakt worden voor ontstpanning. We brengen allemaal een gezelschapsspel mee, gaan samen rond de tafel zitten en dagen elkaar uit voor een partijtje: 4 op 'n rij, Monoply, Trivial Pursuit, valkuil,....

Gezelschapsspelen

Voor de leerlingen van het middelbaar betekent het einde van het eerste trimester een weekje van bekomen van alle nieuwe ervaringen die ze de afgelopen maanden opdeden. Naast het vieren van het einde van de examens maakten ze eveneens tijd om op bezoek te komen. Tijdens dat moment deelden ze hun ervaringen met de huidige zesdeklassers. Het werd een boeiende uitwisseling en bovendien een blij weerzien met de leerlingen van het 2de leerjaar. Die laatsten hadden ook heel erg uitgekeken naar het bezoek van hun meter of peter.

Eerste Middelbaar

De maand november stond in het teken van techniek. De leerlingen van het 6de leerjaar werden uitgedaagd om hun technische vaardigheden aan te spreken. In groep bouwden ze aan een kettingreactie, waarin (minstens) 5 verschillende bewegingen moesten verwerkt worden. Dat bouwen kwam er, zoals wel vaker bij kettingreacties, met vallen en opstaan. Door voldoende op onderzoek te gaan, geduld uit te oefenen bij de (her)opbouw en samen te zoeken naar oplossingen, kwamen de leerlingen tot mooie resultaten.

Kettingreacties

De hele week stond in het teken van mediawijsheid. Ketnet, Mediawijs.be en de Mediaraven werkten een project uit voor leerlingen van het basisonderwijs. Tijdens ‘De schaal van M’ (DSVM) kregen de leerlingen dagelijks een vlog, een klasquiz, een klasdebat en een uitdaging voorgeschoteld. Elke dag stond in het teken van één bepaald item van mediawijsheid. DSVM daagde de klas(sen) uit om de hele school te mobiliseren om wijs om te gaan met media. Hieronder vinden jullie een greep uit de (kleine) acties die opgezet werden:

  • interviews op de speelplaats
  • enquête bij de leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar
  • via QR-codes informatie meegeven aan de leerlingen uit het 4e en 5e leerjaar
  • een vreedzame betoging om de aandacht op het gebruik van (sociale) media in de schijnwerper te zetten

Met veel plezier namen we ook deel aan de Week Challenge. Uit de brainstorm werd het volgende project uit de grond gestampt. We lanceerden vandaag een nieuwe afspeellijst op YouTube, waarin we elke maand één item van mediawijsheid in de kijker zullen plaatsen. Zo houden we ,als mediawijze klas, het project een volledig schooljaar levendig. Op het einde van het huidige schooljaar geven wij de fakkel door aan de volgende zesdeklassers.

Het gebruik van spiegels: bol, hol, spiegelpaleizen,...onderzoeken in een rekenles. Tijdens de W.O.-les ontdekken dat spiegels gebruikt werden om het niemandsland vanuit de loopgraven te observeren en vanuit duikboten aan het wateroppervlak te kunnen kijken. Die informatie toepassen in een les techniek (STEM) om een eigen periscoop te maken.

TECHNIEK - Periscoop

Een uitstap in het teken van actualiteit. Nieuwsgierig trokken de leerlingen van het 6de leerjaar in de voormiddag richting de redactie van de krant. De (hoofd)redacteurs waren al heel erg bedrijvig om de krant van morgen samen te stellen. Een heel team staat ook klaar om het nieuws online bij te houden en de honger van vele lezers snel te stillen.

Na een picknick onder het Atomium werden we in de studio's van de VRT verwacht. Televisiekijken kreeg dankzij onze gids een heel nieuwe invulling.

Actua

We brachten een bezoek aan het natuur educatiefcentrum Paddenbroek. Daar leerden we over (tuin)afval composteren en het hergebruiken ervan in de tuin. Met iets groenere vingers keerden de leerlingen terug naar school.

Paddenbroek.

De bibliotheek verkennen aan de hand van gevarieerde opdrachten. Na het bibspel heeft de bibliotheek geen geheimen meer voor de leerlingen uit het 6de leerjaar.

Bibbezoek
Vakantiemarkt