Klas 1+2+3+4: Het Hallerbos Uitstap Hallerbos - 1e Leerjaar 1,2,3,4 - Hallerbos 2 1,2,3,4 - Hallerbos 1 Uitstap Hallerbos - 1e Leerjaar (deel 2) Uitstap Hallerbos - 1e Leerjaar (deel 3) Hallerbos 3e Leerjaar
Onthaalklas en 1ste kleuterklas op uitstap naar het bos
Onthaalklas en 1ste kleuterklas Kermis deel 1 Onthaalklas en 1ste kleuterklas Kermis deel 2 Onthaalklas en 1ste kleuterklas Kermis deel 3
Strapdag 2017 Strijland

Onze leerlingen van het 1ste leerjaar ontdekken, nu zij naar de grote school mogen, elke dag nieuwe avonturen. Samen met hun meter of peter, uit het 6de leerjaar, ontdekten ze de eilanden van het online oefenplatform Bingel. De zesdeklassers brachten ook een bezoek aan het 1ste leerjaar om het leren lezen van hun jonge vriendjes opnieuw te ontdekken.

Eerste Stappen Op Bingel

Dag van de sportclub

De leerlingen van het 6de leerjaar namen hun mete- en/of petekind mee op sleeptouw op ontdekking door het schoolgebouw. Bij de verschillende lokalen werd de nodige aandacht geschonken aan onze schoolafspraken. Bij elke geslaagde stap kregen de leerlingen een letter waarmee ze op het einde samen een sleutelwoord konden vinden. Dat de leerlingen van het 1ste leerjaar al flink kunnen lezen en spelen met letters bewezen ze bij het oplossen van de letterpuzzel.

Een erg spannende start voor de leerlingen van het 1ste leerjaar. Zij kijken uit naar het leren lezen, schrijven en rekenen. Ook voor de leerlingen van het 6de leerjaar breekt een spannend jaar aan. Hun laatste 1 september op de lagere school. Wat worden ze groot!

Onze zesdeklassers krijgen, een schooljaar lang, het meter- of peterschap over een leerling uit het 1ste leerjaar. Tijdens een eerste activiteit konden beide klassen met elkaar kennismaken. De komende weken en maanden zullen ze elkaar nog beter leren kennen. Zo verkennen ze in de maand september samen het (nieuwe) schoolgebouw, zetten de leerlingen uit het 1ste leerjaar hun eerste stappen op Bingel en spelen  taalspelletjes.

Peter-&Meterschap

Gaasbeek-1e, 2e en 3e leerjaar

Uitstap Naar Kasteel Van Gaasbeek

Uitstap: Kasteel van Gaasbeek