De schoolbel weerklonk vanmorgen voor het eerst. De eerste stapjes in een nieuwe klas met de juf of meester, opnieuw samen spelen met de klasgenoten en vooruitblikken op het komende schooljaar. In de namiddag maakten de leerlingen uit het eerste leerjaar kennis met de zesdeklassers. Samen spelen, zingen, puzzelen, klimmen, klauteren en sporten. Toen brak het grote moment aan en werd de vraag "Wie wordt mijn meter of peter?" enerzijds of "Wie wordt mijn pete- of metekind?" anderzijds opgelost.

Meter-&peterschap2019