Vandaag leerden we hoe we een zonnetje kunnen zijn voor iemand. Als we erg ons best doen voor de ander, dan kunnen we zonnestraaltjes verzamelen.
Zo gaat ook ons zonnetje heel erg schijnen!

 1ste leerjaar - Zedenleer: Een zonnetje zijn voor iemand anders

1ste leerjaar - Zedenleer: We maken een rouwkrans

Op maandag 26 oktober starten de leerlingen van het eerste leerjaar van Rooms-Katholieke Godsdienst en Niet-confessionele zedenleer een gezamenlijk project: ‘samen ontdekken we hoe er in verschillende levensbeschouwingen wordt gekeken naar de dood’. We brengen samen een bezoek aan het kerkhof; staan stil bij verbondenheid en leren de betekenis van verschillende religieuze feesten. Het doel van deze interlevensbeschouwelijke samenwerking is om de dialoog en het samenleven te bevorderen, over de grenzen van de levensbeschouwingen heen.

1ste leerjaar - Godsdienst en Zedenleer: Bezoek aan het kerkhof

Ik volg zedenleer, net zoals Knubbe. “Knubbeke dat ben ik!”

 1ste leerjaar - Ik volg zedenleer, net zoals Knubbe . Ik ben Knubbeke.

1ste leerjaar - Naar het Hallerbos

Hoekenwerk Eerste Leerjaar
Schrijflesje Op De Speelplaats