De schoolgaande kinderen kunnen gebruik maken van het leerlingenvervoer van en naar de school.
Het vervoer wordt georganiseerd door de gemeente Gooik.
Per busrit betaalt elk kind 0,50 euro. Er wordt tweemaandelijks afgerekend via de gemeentelijke facturatie.
De schoolbus rijdt in samenspraak met de andere dorpsscholen slechts een beperkt traject rond de school.
Dit traject kan je opvragen op het gemeentehuis van Gooik.
Aanvragen voor nieuwe stopplaatsen en/of trajectaanpassingen dienen te gebeuren bij het gemeentebestuur van Gooik.