Er is gelegenheid tot inschrijving:

- op de gewone schooldagen

- na afspraak met de directie of één van de leerkrachten.

Inschrijvingen van kleuters

=> Kleuters kunnen op bepaalde instapdata starten vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar 6 maanden bereikt hebben.

 
 

Instapdata kleuteronderwijs 2020-2021

Geboren tot en met  Instapdatum  Wendagen
1 maart 2018 1 september 2020  
9 mei 2018

9 november 2020

26 oktober 2020
4 juli 2018 4 januari 2021 14 december 2020
1 augustus 2018 1 februari 2021  
22 augustus 2018 22 februari 2021 8 februari 2021
19 oktober 2018 14 april 2021 29 maart 2021
17 november 2018 17 mei 2021 10 mei 2021
na 17 november 2018  1 september 2021   

 

De infoavond voor peuters die in het schooljaar 2021-2022 mogen instappen vindt dit schooljaar plaats op maandag 1 februari 2021 om 19u30.

Affiche kleuterwerving februari 2021 klein

Voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen behorende tot dezelfde leefeenheid en van de voorrangsgroep van kinderen van personeel: vanaf 1 februari 2021 tot 26 februari 2021.

vrije inschrijvingsperiode: vanaf 1 maart 2021

=> Kleuters zijn niet leerplichtig.

=> De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document, zoals:

- de identiteitskaart van het kind

- de ISI+ kaart. 

Inschrijvingen in de lagere school

=> Een kind wordt leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen in de maand september van het jaar dat het 6 jaar wordt. Ook als het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan controle op het regelmatig schoolbezoek.

=> Bij inschrijving in het lager onderwijs wordt een inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend.

 

=> Het schoolreglement wordt aan de ouders ter ondertekening voorgelegd bij de eerste inschrijving van hun kind en daarna bij elke wijziging ervan.