Beste ouder,

Zoals u wellicht al weet, werkt onze school met een leerlingenbeperking om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen.

Kinderen die reeds ingeschreven zijn, moeten zich niet opnieuw inschrijven.

Hieronder vindt u een overzicht van de stand van zaken voor het komende schooljaar 2020 – 2021. 
Ieder schooljaar kunnen er ook kleuters / leerlingen van bij ons, wegens omstandigheden, naar een andere school verhuizen. Dan kan er een plaatsje vrijkomen. Daarom is het belangrijk om je toch aan te melden en je op een wachtlijst te plaatsen mocht de klas voor jouw kind volzet zijn.

- Geboortejaar 2018: 1 plaats

- Geboortejaar 2017: 2 plaatsen

- Geboortejaar 2016: VOLZET

- Geboortejaar 2015: 2 plaatsen

- 1ste leerjaar: VOLZET

- 2de leerjaar: VOLZET

- 3de leerjaar: 2 plaatsen

- 4de leerjaar: 4 plaatsen

- 5de leerjaar: 1 plaats

- 6de leerjaar: 3 plaatsen

 

Inschrijvingen van kleuters

=> Kleuters kunnen op bepaalde instapdata starten vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar 6 maanden bereikt hebben.

 

Instapdata kleuteronderwijs 2020-2021

Geboren tot en met  Instapdatum  Wendagen
4 juli 2018 4 januari 2021 14 december 2020
1 augustus 2018 1 februari 2021  
22 augustus 2018 22 februari 2021 8 februari 2021
19 oktober 2018 14 april 2021 29 maart 2021
17 november 2018 17 mei 2021 10 mei 2021
na 17 november 2018       1 september 2021   

 

=> Kleuters zijn niet leerplichtig.

=> De kinderen geboren in het jaar 2019, die wensen in te schrijven dienen zich aan te melden, gedurende de aanmeldingsperiode. Alle kinderen van het geboortejaar 2019 kunnen nu aanmelden, ook al start je kind pas effectief in het schooljaar 2022 - 2023. De voorrangsgroep (broers/zussen en kinderen van personeel) moeten (om hun voorrang niet te verliezen) zich inschrijven voor 22 februari 2021 en hoeven dus niet aan te melden.

=> Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten, dat je je kind in deze school wenst in te schrijven.
De aanmeldingsperiode loopt vanaf maandag 22 februari 2021 (9u00) tot en met vrijdag 12 maart 2021 (16u00). De aanmeldingen verlopen digitaal. Hieronder vindt u de link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfALnhwlk8jdakhS3RhektsCydbiBfP62uagUMnvZzarNc7-w/viewform

=> Na de aanmeldingsperiode maakt de directeur de rangordening op. De maximale capaciteit bedraagt 24 kinderen per geboortejaar. De school legt op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveert voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen. De relatieve aanwezigheid bedraagt 6 indicatorleerlingen. De bedoeling hiervan is dat er een sociale mix komt in de school: leerlingen uit alle soorten gezinnen krijgen er een plaats. De periode waarin gunstig gerangschikte leerlingen zich kunnen inschrijven, start op 22 maart 2021 en eindigt op 23 april 2021.

 

Inschrijvingen in de lagere school

=> Een kind wordt leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen in de maand september van het jaar dat het 6 jaar wordt. Ook als het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan controle op het regelmatig schoolbezoek.

=> Bij inschrijving in het lager onderwijs wordt een inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend.

=> Het schoolreglement wordt aan de ouders ter ondertekening voorgelegd bij de eerste inschrijving van hun kind en daarna bij elke wijziging ervan.

 

Voor bijkomende inlichtingen of om reeds een afspraak te maken, kan u de directeur steeds contacteren op het nummer 054/56.78.05. of via mail Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.