Beste ouder,

Zoals u wellicht al weet, werkt onze school met een leerlingenbeperking om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen.

Kinderen die reeds ingeschreven zijn, moeten zich niet opnieuw inschrijven.

Hieronder vindt u een overzicht van de stand van zaken voor het schooljaar 2021 – 2022.
Ieder schooljaar kunnen er ook kleuters / leerlingen van bij ons, wegens omstandigheden, naar een andere school verhuizen. Dan kan er een plaatsje vrijkomen. Daarom is het belangrijk om je toch aan te melden en je op een wachtlijst te plaatsen mocht de klas voor jouw kind volzet zijn.

- Geboortejaar 2019: VOLZET

- Geboortejaar 2018: 1 plaats

- Geboortejaar 2017: 3 plaatsen

- Geboortejaar 2016: VOLZET

- 1ste leerjaar: 2 plaatsen

- 2ste leerjaar: 1 plaats

- 3de leerjaar: VOLZET

- 4de leerjaar: 3 plaatsen

- 5de leerjaar: 4 plaatsen

- 6de leerjaar: 3 plaatsen

 

Inschrijvingen van kleuters

De kinderen geboren in het jaar 2020, die wensen in te schrijven dienen zich aan te melden, gedurende de aanmeldingsperiode. Alle kinderen van het geboortejaar 2020 kunnen nu aanmelden, ook al start je kind pas effectief in het schooljaar 2023 - 2024. 

De voorrangsgroep (broers/zussen en kinderen van personeel) moeten (om hun voorrang niet te verliezen) zich inschrijven voor 1 februari 2022 en hoeven dus niet aan te melden.

Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten, dat je je kind in deze school wenst in te schrijven.
De aanmeldingsperiode loopt vanaf dinsdag 1 februari 2021 (9u00) tot en met maandag 22 februari 2022 (16u00). De aanmeldingen verlopen digitaal.

Na de aanmeldingsperiode maakt de directeur de rangordening op. De maximale capaciteit bedraagt 24 kinderen per geboortejaar. De school legt op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveert voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen. De relatieve aanwezigheid bedraagt 6 indicatorleerlingen. De bedoeling hiervan is dat er een sociale mix komt in de school: leerlingen uit alle soorten gezinnen krijgen er een plaats. De periode waarin gunstig gerangschikte leerlingen zich kunnen inschrijvenstart op dinsdag 8 maart 2022 (9u00) en eindigt op maandag 29 maart 2022 (16u00).

Zolang de maximale capaciteit niet wordt bereikt, kunnen er alsnog kleuters en leerlingen ingeschreven worden. De vrije inschrijvingsperiode start vanaf donderdag 19 april 2022 (9u00) tot de start van de aanmeldingsperiode 2022-2023.

Instapdata kleuteronderwijs 2021-2022

Geboren tot en met  stappen ten vroegste in na ... dus vanaf ...
1 maart 2019 de zomervakantie woe 1 september 2021
8 mei 2019 de herfstvakantie ma 8 november 2021
10 juli 2019 de kerstvakantie  ma 10 januari 2022
1 augustus 2019 de teldag vrij 1 februari 2022
7 september 2019 de krokusvakantie  ma 7 maart 2022
19 oktober 2019 de paasvakantie  di 19 april 2022
30 november 2019 Hemelvaart  ma 30 mei 2022

Kleuters zijn niet leerplichtig.

 

 

Inschrijvingen in de lagere school

=> Een kind wordt leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen in de maand september van het jaar dat het 6 jaar wordt. Ook als het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan controle op het regelmatig schoolbezoek.

=> Bij inschrijving in het lager onderwijs wordt een inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend.

=> Het schoolreglement wordt aan de ouders ter ondertekening voorgelegd bij de eerste inschrijving van hun kind en daarna bij elke wijziging ervan.

 

Voor bijkomende inlichtingen of om reeds een afspraak te maken, kan u de directeur steeds contacteren op het nummer 054/56.78.05. of via mail Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.