Beste ouder,

Zoals u wellicht al weet, werkt onze school met een leerlingenbeperking om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen.

Kinderen die reeds ingeschreven zijn, moeten zich niet opnieuw inschrijven.

Hieronder vindt u een overzicht van de stand van zaken voor het komende schooljaar 2022 – 2023.
Ieder schooljaar kunnen er ook kleuters / leerlingen van bij ons, wegens omstandigheden, naar een andere school verhuizen. Dan kan er een plaatsje vrijkomen. Daarom is het belangrijk om je toch aan te melden en je op een wachtlijst te plaatsen mocht de klas voor jouw kind volzet zijn.

- Geboortejaar 2020 : 1 plaats 

- Geboortejaar 2019: VOLZET

- Geboortejaar 2018: VOLZET

- Geboortejaar 2017: 3 plaatsen

- 1ste leerjaar: VOLZET

- 2ste leerjaar: 2 plaatsen

- 3de leerjaar: 2 plaatsen

- 4de leerjaar: VOLZET

- 5de leerjaar: 3 plaatsen

- 6de leerjaar: 5 plaatsen

  

 

INSCHRIJVINGEN KLEUTERSCHOOL

Kleuters kunnen op bepaalde instapdata starten vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar 6 maanden bereikt hebben.

De kinderen geboren in het jaar 2020, die wensen in te schrijven dienen zich aan te melden, gedurende de aanmeldingsperiode. Alle kinderen van het geboortejaar 2020 kunnen nu aanmelden, ook al start je kind pas effectief in het schooljaar 2023 - 2024. 

De voorrangsgroep (broers/zussen en kinderen van personeel) moeten (om hun voorrang niet te verliezen) zich inschrijven voor 1 februari 2022 en hoeven dus niet aan te melden.

Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten, dat je je kind in deze school wenst in te schrijven.
De aanmeldingsperiode liep vanaf dinsdag 1 februari 2022 (9u00) tot en met dinsdag 22 februari 2022 (16u00). De aanmeldingen gebeurden digitaal.

Na de aanmeldingsperiode maakt de directeur de rangordening op. De maximale capaciteit bedraagt 24 kinderen per geboortejaar. De school legt op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveert voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen. De relatieve aanwezigheid bedraagt 6 indicatorleerlingen. De bedoeling hiervan is dat er een sociale mix komt in de school: leerlingen uit alle soorten gezinnen krijgen er een plaats. De periode waarin gunstig gerangschikte leerlingen zich kunnen inschrijvenstartte op dinsdag 8 maart 2022 (9u00) en eindigde op maandag 29 maart 2022 (16u00).

Zolang de maximale capaciteit niet wordt bereikt, kunnen er alsnog kleuters en leerlingen ingeschreven worden. De vrije inschrijvingsperiode startte vanaf donderdag 19 april 2022 (9u00) tot de start van de aanmeldingsperiode 2022-2023.

 

Instapdata kleuteronderwijs 2022-2023

Geboren tot en met  stappen ten vroegste in na ... dus vanaf ...
1 maart 2020 de zomervakantie do 1 september 2022
7 mei 2020 de herfstvakantie ma 7 november 2022
9 juli 2020 de kerstvakantie  ma 9 januari 2023
1 augustus 2020 de teldag woe 1 februari 2023
27 augustus 2020 de krokusvakantie  ma 27 februari 2023
17 oktober 2020 de paasvakantie  ma 17 april 2023
22 november 2020 Hemelvaart  ma 22 mei 2023

 

Kleuters zijn niet leerplichtig.

 

Inschrijvingen in de lagere school

=> Een kind wordt leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen in de maand september van het jaar dat het 6 jaar wordt. Ook als het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan controle op het regelmatig schoolbezoek.

=> Bij inschrijving in het lager onderwijs wordt een inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend.

=> Het schoolreglement wordt aan de ouders ter ondertekening voorgelegd bij de eerste inschrijving van hun kind en daarna bij elke wijziging ervan.

 

Voor bijkomende inlichtingen of om reeds een afspraak te maken, kan u de directeur steeds contacteren op het nummer 054/56.78.05. of via mail Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.