Er is gelegenheid tot inschrijving:

- op de gewone schooldagen

- na afspraak met de directie of één van de leerkrachten.

Inschrijvingen van kleuters

=> Kleuters kunnen op bepaalde instapdata starten vanaf de datum waarop ze de leeftijd van 2 jaar 6 maanden bereikt hebben.

Instapdata kleuteronderwijs 2018-2019
 Geboren tot en met   instapdatum            
 3 maart 2016 3 september 2018
5 mei 2016 5 november 2018
 7 juli 2016 7 januari 2019
1 augustus 2016 1 februari 2019
11 september 2016 11 maart 2019
23 oktober 2016 23 april 2019
3 december 2016 3 juni 2019
 
Instapdata kleuteronderwijs 2019-2020
 
 Geboren tot en met   instapdatum            
2 maart 2017 2 september 2019
4 mei 2017 4 november 2019
6 juli 2017 6 januari 2020
3 augustus 2017 3 februari 2020
2 september 2017 2 maart 2020
20 oktober 2017 20 april 2020
25 november 2017 25 mei 2020

de infoavond voor peuters die in het schooljaar 2019-2020 mogen instappen vindt dit jaar plaats op dinsdag 5 februari 2019 om 19u30

 Affiche kleuterwerving februari 2019 klein

voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen behorende tot dezelfde leefeenheid en van de voorrangsgroep van kinderen van personeel: de eerste twee schoolweken van maart.

vrije inschrijvingsperiode: vanaf de derde schoolweek van maart.

=> Kleuters zijn niet leerplichtig.

=> De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document, zoals:

- de identiteitskaart van het kind

- de ISI+ kaart. 

Inschrijvingen in de lagere school

=> Een kind wordt leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen in de maand september van het jaar dat het 6 jaar wordt. Ook als het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan controle op het regelmatig schoolbezoek.

=> Bij inschrijving in het lager onderwijs wordt een inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend.

=> Leerlingen voor het lager onderwijs kunnen in principe op elk moment van het schooljaar ingeschreven worden.

 

=> Het schoolreglement wordt aan de ouders ter ondertekening voorgelegd bij de eerste inschrijving van hun kind en daarna bij elke wijziging ervan.