BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

De school is geen organisator van de buitenschoolse kinderopvang. Deze wordt door de gemeente Gooik georganiseerd. 
De opvang gaat door in de refter naast de kleuterafdeling. De gemeente Gooik heeft een opvangreglement opgesteld. Als u dit reglement wenst te raadplegen of op te halen - klik hier: Huishoudelijk reglement opvang(2018-2019)

Dit reglement kan ook opgevraagd worden op de opvanglocatie of in de school.

Toezicht en opvang zijn gratis een half uur voor de aanvang van de lessen tot een half uur na het beëindigen van de lessen.
Kostprijs van de opvang: per telmoment betaal je 0,50 euro. De telmomenten variëren in tijd, maar zijn vastgelegd in het opvangreglement.
Per gezin betalen slechts 2 kinderen; het derde (en volgende) kind geniet opvang gratis, op voorwaarde dat alle kinderen gelijktijdig aanwezig zijn.
Het tarief voor gecentraliseerde opvang tijdens schoolvakanties en vrije dagen bedraagt 2,75 euro per dag/per kind.

Voor opmerkingen of verdere informatie kan u terecht bij Dorothée Devogeleer: 0497 50 64 10

Regeling van de opvang op schoolvrije dagen - schooljaar 2018-2019: Centrale opvangdagen 2018-2019

Nieuwsbrieven: 

Nieuwsbrief BKO september 2018