ONGEVALLEN en SCHOOLVERZEKERING

De verzekering wordt door het schoolbestuur gedragen. De verzekering komt enkel tussen voor het deel dat niet door de mutualiteit wordt uitbetaald.

Stoffelijke schade als kleerscheuren, beschadigde uurwerken e.d. komen niet in aanmerking. 
Dit wordt door de ouders onderling geregeld (familiale verzekering).

Wil u elk ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar de school onmiddellijk signaleren.

De schoolverzekering is geldig tijdens de schooluren en op de gewone weg van en naar school. Zijn eveneens verzekerd: alle door de school geplande en opgelegde activiteiten (bv. openluchtklassen, schoolreis, sportdag, leeruitstappen ...)

Wat doen we bij een ongeval?

Indien er geen verwanten bereikbaar zijn, laat de school de kleuter of leerling onmiddellijk verzorgen door de huisdokter (of de snelst te bereiken geneesheer).
Schadeaangifte van een lichamelijk ongeval ~ werkwijze

Als uw kind op school of op de weg van of naar de school het slachtoffer werd van een ongeval, gaat u als volgt te werk:

 1. U krijgt of vraagt via het schoolsecretariaat het verzekeringsformulier "Schadeaangifte lichamelijk ongeval" van AXA Verzekeringen.
 2. De voorzijde van dit formulier wordt grotendeels door de school ingevuld. De naam van de rekeninghouder en het rekeningnummer waarop de onkosten kunnen worden terugbetaald, worden door de ouders ingevuld.
 3. De eerst behandelende geneesheer vult de medische gegevens in.
 4. Het ingevulde formulier wordt zo vlug mogelijk op school afgegeven.
 5. De school zorgt via het schoolbestuur voor de aangifte bij de verzekeringsmaatschappij.
 6. De verzekeringsmaatschappij stuurt een bevestigingsbrief met het  dossiernummer en inlichtingen naar de betrokken ouders.
 7. De ouders betalen alle kosten en bewaren de rekeningen.
 8. Bij het einde van de medische behandeling bieden de ouders hun geneeskundige onkosten aan bij hun ziekenfonds of een andere verzekeringsinstelling. Zij vragen ook het bewijs van de werkelijk gemaakte kosten: dit is het totaal van de onkosten min het bedrag dat door het ziekenfonds wordt terugbetaald (= de oplegstaat).
 9. De ouders bezorgen de oplegstaat van het ziekenfonds of hun verzekeringsinstelling + eventuele kostennota's van apotheek aan 
 • - ofwel de school
 • - ofwel het gemeentebestuur van Gooik

10. Verzekeringen betaalt alle werkelijk gemaakte kosten terug. Er is dus geen franchise. 

11. In geval van vragen of problemen kan u steeds terecht op het secretariaat of bij de directie.

 

Handleiding lichamelijke ongevallen