Contact

GSBS De Oester
Strijlandstraat 40
1755 Gooik

Tel. 054 56 78 05
Fax. 054 56 86 10

Directie: Conny Stuckens
Mail mij

De leerlingen van de lagere school gaan om de 14 dagen op woensdag zwemmen naar het gemeentelijk zwembad in Ternat, de derde kleuterklas om de 14 dagen op maandag.
Het gemeentebestuur staat in voor het leerlingenvervoer van en naar het zwembad. 
In onze school wordt het zwemmen gratis aangeboden voor iedere leerling van het zesde leerjaar. De andere leerlingen betalen een forfait van 10 euro per schooljaar.
Alleen leerlingen die om medische redenen een volledig schooljaar niet mee gaan zwemmen (met doktersattest) hoeven dit forfaitbedrag niet te betalen.

Volgens de eindtermen is het voldoende dat de kinderen één zwemslag beheersen aan het eind van het lager onderwijs.