De leerlingen van de lagere school gaan 1 x per maand op woensdag zwemmen naar het zwembad van Halle, de derde kleuterklas om de 14 dagen op maandag.
Het gemeentebestuur staat in voor het leerlingenvervoer van en naar het zwembad. 
In onze school wordt het zwemmen gratis aangeboden voor iedere leerling van het zesde leerjaar. De andere leerlingen betalen een forfait van 10 euro per schooljaar.
Alleen leerlingen die om medische redenen een volledig schooljaar niet mee gaan zwemmen (met doktersattest) hoeven dit forfaitbedrag niet te betalen.

 

 zwemmen

 

Wanneer alle doelstellingen van een niveau bereikt zijn, beslist de lesgever of een kind kan overgaan naar een volgende groep / niveau. Hierbij is niet het aantal lengtes dat een kind kan zwemmen belangrijk, maar is de techniek doorslaggevend. Uiteraard baseren wij ons hiervoor op de nieuwe leerlijnen voor zwemmen. 

Deze leerlijn is geen complexe wetenschappelijke studie, maar een praktische aanpak om kinderen waterveilig te maken en een leidraad van waterwennen over leren zwemmen tot zwemsport. ‘Kunnen zwemmen’ wordt gedefinieerd als ‘zich doelmatig kunnen voortbewegen in het water, waarbij evenwicht, verplaatsen en coördinatie efficiënt worden gecombineerd met als doel waterveilig te zijn in variabele omstandigheden. De kleur die bij elk niveau staat, verwijst naar de badmuts.

Voor ieder kind rekenen we via de maximumfactuur € 2 voor de eerste badmuts. (enkel voor de nieuwe leerlingen.) Als een kind overgaat naar een andere groep, en het levert zijn/haar badmuts opnieuw in, krijgt hij/zij een badmuts in de volgende kleur. Deze wordt dan niet meer aangerekend.

Wie zijn badmuts van vorig schooljaar kwijt is, dient opnieuw € 2 te betalen.