Eerste graad

Eerste leerjaar: taal

Schrijflijntjes 1e leerjaar A4

Schrijflijntjes 1e leerjaar A5

Schrijflijntjes 1ste leerjaar Groot

 

We schrijven IK                                   We schrijven JAS

We schrijven MOL                               We schrijven MUS

We schrijven BEER                             We schrijven POES

We schrijven AN                                  We schrijven VIS

We schrijven TOM                               We schrijven HAAN

We schrijven PEN                                We schrijven BOOM

We schrijven VIER

We schrijven TOUW

We schrijven DUIF

We schrijven ZON

We schrijven HAAI

We schrijven KOOI

We schrijven ROEI

 

Eerste leerjaar: rekenen                                                             Tweede leerjaar: rekenen

G - Getallen tot 10                                                                      G - 10vriendjes

G - 10vriendjes                                                                           G - Splitsen

G - Splitsen                                                                                 G - Helft_dubbel_even_oneven

G - Vergelijken                                                                            G - Helft_kwart_anderhalf

B - Rekentaal plus                                                                      G - Honderdveld

B - Rekentaal min                                                                       G - H T E

B - Rekenverhaal                                                                        G - Vergelijken tot 100

B - Aftrekken zonder brug TE-E                                                  G - Breuken

B - Aftrekken zonder brug TE-TE                                                B - Rekentaal

B - Optellen met brug tot 20                                                        B - Optellen met brug tot 20

B - Aftrekken met brug tot 20                                                      B - Aftrekken met brug tot 20

MMR - Geld                                                                                 B - Optellen met brug boven 20

MMR - Gewicht_lengte_inhoud                                                   B - Aftrekken met brug boven 20

MMR - Kloklezen                                                                         B - Optellen TE + TE

                                                                                                    B - Aftrekken TE - TE

                                                                                                    B - Handig optellen

                                                                                                    B - Handig aftrekken

                                                                                                    B - Maaltafel 2

                                                                                                    B - Maaltafel 3

                                                                                                    B - Maaltafel 4

                                                                                                    B - Maaltafel 5

                                                                                                    B - Maaltafel 6

                                                                                                    B - Maaltafel 7

                                                                                                    B - Maaltafel 8

                                                                                                    B - Maaltafel 9

                                                                                                    B - Maaltafels overzicht

                                                                                                    B - Maaltafels beelddenkers

                                                                                                    MMR - Geld

                                                                                                    MMR - Gewicht

                                                                                                    MMR - Lengte

                                                                                                    MMR - Inhoud

                                                                                                    MMR - Kalender

                                                                                                    MMR - Kloklezen

                                                                                                    MK - Punten _lijnen_hoeken

                                                                                                    MK - Snijdend_loodrecht_evenwijdig

                                                                                                    MK - Vlakke figuren en ruimtefiguren

 

Tweede graad

Kloklezen: van analoog naar 'hoe we het zeggen'

kloklezen: van digitale klok naar 'hoe we het zeggen'

Van analoge klok naar digitale klok

 

Derde graad

5de leerjaar: spelling

Woordpakketten 5de leerjaar

Spelling: het ei-lied

Spelling: het au-lied

Hulpjes werkwoorden t.t. en v.t.

 

5de leerjaar: wiskunde

Hulpje hoofdrekenen: optellen en aftrekken

Hulpje bijzondere bewerkingen

Hulpje handig hoofdrekenen (wip en halter)

Hulpje volgorde van bewerkingen

Hulpje afronden op D, H, T, E, t, h

Hulpjes rekenen met kommagetallen

Hulpjes breuken

Hulpjes percenten

Hulpje GGD en KGV

Hulpje kenmerken van deelbaarheid

Hulpje Romeinse cijfers

 

Hulpje soorten hoeken

Hulpje hoeken meten

Hulpje soorten vierhoeken + classificatie

Hulpje omtrek en oppervlakte van vlakke figuren

Hulpje ruimtelichamen

 

Hulpje gemiddelde en mediaan

Hulpje bruto - netto - tarra

Hulpje ongelijke verdeling

Hulpje inkoopprijs - verkoopprijs - winst - verlies

Hulpje kapitaal - interest - rente

Hulpje schaal

Hulpje tijd - afstand - snelheid