"Ondersteuning in het gewoon onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun schoolteam"

Een ondersteuningsnetwerk is een samenwerking tussen scholen uit het gewoon onderwijs met scholen uit het buitengewoon onderwijs, samen met de CLB’s en de pedagogische begeleidingsdiensten. Ondersteuners uit het buitengewoon onderwijs pakken samen met het lerarenteam in de gewone school, de ondersteuningsnoden aan. Op deze manier kunnen we kinderen die in het verleden al sneller naar het Bijzonder Onderwijs zouden zijn doorverwezen, toch op onze school gepast onderwijs krijgen.

De werkgever van een ondersteuner is het buitengewoon onderwijs, maar de werkplaats is het gewoon onderwijs. De opdracht van de ondersteuner bestaat uit het bieden van leraargerichte en leerlinggerichte ondersteuning in de scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs.

Wij werken op dit ogenblik samen met:

Ondersteuningsnetwerk Centrum: www.onw-centrum.be
Kasterlinden: www.kasterlinden.be