Contact

GSBS De Oester
Strijlandstraat 40
1755 Gooik

Tel. 054 56 78 05
Fax. 054 56 86 10

Directie: Conny Stuckens
Mail mij

Het SES-beleid baseert zich op de Sociaal-Economische status van de gezinnen van de leerlingen. 

Dit aanbod zorgt ervoor dat alle leerlingen dezelfde mogelijkheden krijgen. Het gaat uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegen en geeft daarom speciale aandacht aan kinderen uit kansarme gezinnen.

Op basis van bepaalde criteria kunnen scholen aanspraak maken op extra middelen: 

  • thuistaal niet Nederland
  • opleidingsniveau van de moeder
  • schooltoelage

SES-lestijden zullen dus toegekend worden vanaf de eerste leerling. De herberekening van deze lestijden zal jaarlijks gebeuren.

De SES lestijden worden ingevuld door onze Zorgjuf Mieke Evenepoel.