Het SES-beleid baseert zich op de Sociaal-Economische status van de gezinnen van de leerlingen. 

Dit aanbod zorgt ervoor dat alle leerlingen dezelfde mogelijkheden krijgen. Het gaat uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegen en geeft daarom speciale aandacht aan kinderen uit kansarme gezinnen.

Op basis van bepaalde criteria kunnen scholen aanspraak maken op extra middelen: 

  • thuistaal niet Nederland
  • opleidingsniveau van de moeder
  • schooltoelage