Welkom bij De Oester Strijland!
Gemeentelijke SportBasisschool De Oester Strijland
We hopen jullie hier alle nodige informatie te kunnen geven waar je naar zoekt. 
Maar via deze weg geven we jullie ook graag een beeld van hoe het er bij ons aan toe gaat. 
Veel kijk- en leesplezier!

Gewijzigde verkeerssituatie!

Tegen het einde augustus verdwijnt de algemene voorrang van rechts op de gebiedsontsluitende weg tussen het Rond Punt ‘De Drie Hamers’ en D’Hoeft. De Strijlandstraat, Terlostraat, Koekoekstraat, Dorpsstraat en Wijngaardstraat zullen dus vermoedelijk vanaf vrijdag 28 augustus 2015 voorrang hebben op de zijstraten. Met deze wijziging zal de verkeersreglementering gelijklopend zijn aan deze op de Lenniksestraat, Kerkstraat, Kloosterstraat en Vollezelestraat te Oetingen.

De maatregel zorgt voor meer verkeersveiligheid, uniformiteit en een duidelijke hiërarchie in het wegennet. Ook voor de jonge fietsertjes op het voetpad is de omschakeling goed nieuws. In principe heeft die altijd voorrang op een voetpad, maar daar houden weinig autobestuurders rekening mee. Zij gaan er van uit dat zij op iedereen voorrang van rechts hebben en brengen daardoor de jonge fietsers op het voetpad en de andere fietsers op de rijbaan in  gevaar.

Het ontbreken van een voorrangsweg creëert nog een ander neveneffect. Vooral tijdens de spits ontstonden nieuwe verbindingswegen via de zijstraten.  De zijstraten zijn niet voorzien op grotere hoeveelheden verkeer, vooral niet voor de zwakke weggebruiker.


Contact

GSBS De Oester
Strijlandstraat 40
1755 Gooik

Tel. 054 56 78 05
Fax. 054 56 86 10

Directie: Conny Stuckens
Mail mij